EXIT Burnout

Jaunatnas jomas sadarbības partnerības projekts “Exit Burnout”, Nr. 2022-1-LV02-KA220-YOU-000087423, kas no 2022.gada septembra līdz 2024.gada 31.martam īstenots 4 partneru no 4 valstīm vadībā:


Projekta ietvaros radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

  1. Kartēšanas ziņojums par esošo situāciju saistībā ar jaunatnes darbinieku šī brīža situāciju (stress, izdegšana), atklājot kopīgos iemeslus un definējot specifiskās vajadzības.
  2. Jaunatnes darbinieku labbūtības mācību programma, kurā iekļautas 3 pieejas – spēļošana, koučings un piedzīvojumu terapija. Labbūtības programma sastāv no pašas programmas, metožu krājuma un dalībnieku rokasgrāmatas.
  3. Metodoloģiskais materiāls izstrādātās programmas ieviešanai un adaptēšanai jaunatnes darbinieku specifiskajām vajadzībām jeb labbūtības programmas ieviešanas vadlīnijas.

Projekta materiāli

Zemāk pieejami visi projektā radītie materiāli latviešu valodā brīvai lietošanai ikvienam interesentam. Angļu valodā materiāli pieejami šeit.

Projekta kontaktpersonas: 

  • Kristīne Vilcāne,
+371 29473372, [email protected]
  • Lāsma Poļikeviča
+371 29343100, [email protected]
  • Ginta Salmiņa
+371 29256888, [email protected]