“INGA - inclusive games in adult education”

Erasmus+ projekts “INGA - inclusive games in adult education”, īstenošanas laiks: 01.11.2021 -31.10.2022, Nr. 2021-1-LV01-KA210-ADU-000030235

Projekta galvenais mērķis bija veicināt iekļaušanu un dažādību pieaugušo izglītībā, un attīstīt pedagogu un citu pieaugušo izglītības darbinieku kompetences mūsdienīgu spēles veida metožu izmantošanā. Projekta īstenošanas laikā notika gan klātienes, gan tiešsaistes tikšanās, tika diskutēts, kā partneru valstīs notiek pieaugušo izglītošanas procesi, kā un kādas spēles tiek izmantotas, lai veicinātu iekļaušanu, mūžizglītību un jaunu kompetenču apgūšanu ikvienā vecumā.

Projektā tika izstrādāti vairāki rezultāti angļu valodā:

Apkopojums ar 80 spēļu un metožu piemēriem- Collection of good practices of existing games and tools.

Tika radītas 4 jaunas izglītojošas spēles/ spēles veida metodes - Games for inclusion.

Izveidota rokasgrāmata ar informāciju, kāpēc spēles ir noderīgs rīks pieaugušo izglītībā - Manual on the power of games in adult education.

Informācija par projektu un izstrādātie rezultāti apskatāmi Erasmus+ rezultātu platformā:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LV01-KA210-ADU-000030235