Par asociāciju

Biedrība “Izglītojošo spēļu un metožu asociācija” (ISMA) ir 2018.gadā dibināta nevalstiskā organizācija, kuras galvenie mērķi ir:

  1. Apvienot izglītojošo spēļu un metožu izstrādājus;
  2. Veicināt spēļu un metožu izmantošanas kultūru izglītības procesā;
  3. Atbalstīt un veicināt jaunu izglītojošo spēļu un metožo izstrādi un izplatīšanu;
  4. Izzināt dažādu nozaru vajadzības ar nolūku pielāgot izmantojamās spēles un metodes, kā arī veicināt pieprasījumam atbilstošu izglītojošo metožu un spēļu izstrādi;
  5. Integrēt citu valstu pieredzi, informēt un izglītot citus spēļu un metožu izstrādātājus par to;
  6. Iesaistīties mūsdienīgu mācību programmu izstrādē un adaptēšanā izglītības iestādēs un citās organizācijās un iestādēs;
  7. Organizēt atbalsta pasākumus to iepazīstināšanai un konsultēšanai par izglītojošo spēļu un metožu izmantošanu mācību un darba procesā;
  8. Attīstīt sadarbību ar citām asociācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Organizācija jau kopš dibināšanas aktīvi iesaistās aktivitātēs un projektos, kuri saistīti ar izglītojošām spēlēm, gan izstrādi, gan pielāgošanu mācību un darba procesiem, gan arī ar spēļošanas pieeju popularizēšanu un integrēšanu mācību un darba procesos. 

Spēļu izmantošanai izaugsmes procesā ir arvien būtiskāka loma, lai pilnībā veicinātu dalībnieku un darbinieku iesaisti, motivāciju un prasmju apguvi. Latvijā šajā jomā strauja izaugsme ir novērojama pēdējo četru gadu laikā, kad strauji pieaudzis Latvijā veidotu metožu un spēļošanas projektu skaits un ISMA aktīvi darbojas, lai apvienotu Latvijas metožu un spēļu izstrādātājus. 

Tāpat ISMA iesaistās aktivitātēs, lai izglītotu jaunatnes darbiniekus, izglītības darbiniekus un citu jomu speciālistus  par spēļošanas pieejas integrēšanu darbā. ISMA organizē praktiskos seminārus "Metožu karuselis", kuru mērķis ir iepazīstināt ar spēles veida izglītojošām metodēm un to izmantošanu mācību un darba procesā. Šo semināru tiešā auditorija ir izglītības un jaunatnes darbinieki, karjeras konsultanti, psihologi, sociālie darbinieki, nodarbību un mācību vadītāji, jauniešu atbalsta personas un citi interesenti. Vairāk par "Metožu karuseli" uzzini šeit.

Biedri

Šobrīd organizācijā aktīvi darbojas šādi biedri:

SIA Tell Your story

52 pakāpieni

http://www.tavasmetodes.lv

Lāsma Poļikeviča | Personības izaugsmes koučs

Nodibinājums Baltijas Reģionālais fonds
Līdzdalības platforma