Asociācijas aktuālie projekti

LIFE'S CARDS

Jaunatnes jomas maza mēroga partnerības projekts “Inspirational Personal Development Game “Life’s Cards”, Nr.2022-3-LV02-KA210-YOU-000102378, kas tiek īstenots no 2023.gada marta līdz 2024.gada augustam un tajā tiks radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Tiks apkopoti labās prakses piemēri (case studies) no Latvijas un Kipras;
 2. Tiks izveidota izglītojoša spēle “LIFE'S CARDS”;
 3. Tiks izstrādāti atbalsta materiāli un vadlīnijas spēles aktivitāšu īstenošanai.


Asociācijas noslēgtie projekti

Jaunatnas jomas sadarbības partnerības projekts “Exit Burnout”, Nr. 2022-1-LV02-KA220-YOU-000087423, kas īstenots no 2022.gada septembra līdz 2024.gada 31.martam un tajā radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Kartēšanas ziņojums par esošo situāciju saistībā ar jaunatnes darbinieku šī brīža situāciju (stress, izdegšana), atklājot kopīgos iemeslus un definējot specifiskās vajadzības.
 2. Jaunatnes darbinieku labbūtības mācību programma, kurā iekļautas 3 pieejas – spēļošana, koučings un piedzīvojumu terapija.
 3. Metodoloģiskais materiāls izstrādātās programmas ieviešanai un adaptēšanai jaunatnes darbinieku specifiskajām vajadzībām.

Iepazīsties ar materiāliem

Jaunatnas jomas sadarbības partnerības projekts "ESTEEM - Youth work responses to young people well-being", Nr. 2021-2-LV02-KA220-YOU-000051464, kas īstenots no 2022.gada aprīļa līdz 2024.gada martam un tajā radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Nacionālie ziņojumi un kopējais partnervalstu kopsavilkuma ziņojums par esošo situāciju,  aktualitātēm un vajadzībām saistībā ar jauniešu labklājību.
 2. Labās prakses apkopojums par darbu ar jauniešiem labklājības jautājumos no visām partnervalstīm.
 3. Instrumentārijs, kurā tiks apkopotas dažādas metodes darbam ar jauniešiem to labklājības veicināšanai.
 4. Izglītojoša spēle - apmācību modulis jaunatnes darbinieku kompetenču attīstīšanai darbam ar jauniešiem par labklājības jautājumiem.
 5. Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem/ skolotājiem, kā strādāt ar jauniešiem par labklājības jautājumiem.
 6. Digitālais risinājums - aplikācija jauniešiem labklājības veicināšanai.

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācību jomas projekts “Playing 4 Soft Skills”, Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474.

Vairāk informācija pieejama projekta mājas lapā: www.playing4softskills.eu


Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Games – a bridge to youngsters’ Well-being & Values”, 2020-2-LV02-KA105-003194.


Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Gamification as a Tool for Learning Engagement”, Nr. 2019-2-LV02-KA105-002684

Pieaugušo izglītības sadarbības partnerības projekts “Teaching by Gaming”, Nr. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026361, kurā radīti vairāki rezultāti:

 1. Apkopota informācija un izstrādāts ziņojums par esošo situāciju partnervalstīs (pieaugušo un mūžizglītība, neformālā izglītība);
 2. Izstrādāta rokasgrāmata, kā veidot izglītojošas spēles;
 3. Radīts materiāls, kurā tiks apkopotas vismaz 200 spēles, kuras iespējams izmantot izglītojošos nolūkos;
 4. Izstrādātas rekomendācijas izglītojošu spēļu izmantošanā un integrēšanā pieaugušo izglītošanā.


Iepazīsties ar materiāliem

Pieaugušo izglītības jomas maza mēroga partnerības projekts “Ruralship Empowerment of Education”, kas īstenots no 2022.gada novembra līdz 2023.gada novembrim un tajā radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Apkopoti labās prakses piemēri no Spānijas, Portugāles, Latvijas un Horvātijas,  kā lauku teritorijās tiek apvienoti neformālās, formālās un ikdienas mācīšanās veidi.
 2. Izstrādātas divas neformālās izglītības metodes - spēles.
Pieaugušo izglītības Sadarbības partnerības maza mēroga projekts “INGA - inclusive games in adult education”, Nr. 2021-1-LV01-KA210-ADU-000030235.

Projektā izstrādātie materiāli (angļu val.): Educational Games; Manual Games Educational tools; Games Collection

Eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.