Asociācijas aktuālie projekti

EXIT Burnout

Jaunatnas jomas sadarbības partnerības projekts “Exit Burnout”, Nr. 2022-1-LV02-KA220-YOU-000087423

Projekts tiek īstenots no 2022.gada septembra līdz 2024.gada februārim un tajā tiks radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Kartēšanas ziņojums par esošo situāciju saistībā ar jaunatnes darbinieku šī brīža situāciju (stress, izdegšana), atklājot kopīgos iemeslus un definējot specifiskās vajadzības. Šeit pieejams starptautiskais ziņojums latviešu valodānacionālais Latvijas ziņojums latviešu valodā un ziņojumi citās valodās.
 2. Jaunatnes darbinieku labklājības celšanas mācību programmas izstrāde, kurā tiks iekļautas 3 pieejas – spēļošana, koučings un piedzīvojumu terapija. Kopā ar programmu tiks izstrādāts arī dažādu metožu apkopojums. Metožu apkopojums (angļu valodā) pieejams šeit.
 3. Metodoloģiskais materiāls izstrādātās programmas ieviešanai un adaptēšanai jaunatnes darbinieku specifiskajām vajadzībām.

Teaching by gaming

Pieaugušo izglītības sadarbības partnerības projekts “Teaching by Gaming”, Nr. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026361

Projekts tiek īstenots no 2021.gada novembra līdz 2024.gada aprīlim un tajā tiks radīti vairāki rezultāti:

 1. Apkopota informācija un izstrādāts ziņojums par esošo situāciju partnervalstīs (pieaugušo un mūžizglītība, neformālā izglītība);
 2. Izstrādāta rokasgrāmata, kā veidot izglītojošas spēles;
 3. Radīts materiāls, kurā tiks apkopotas vismaz 200 spēles, kuras iespējams izmantot izglītojošos nolūkos;
 4. Izstrādātas rekomendācijas izglītojošu spēļu izmantošanā un integrēšanā pieaugušo izglītošanā.

ESTEEM

Jaunatnas jomas sadarbības partnerības projekts "ESTEEM - Youth work responses to young people well-being", Nr. 2021-2-LV02-KA220-YOU-000051464

Projekts tiek īstenots no 2022.gada aprīļa līdz 2024.gada martam un tajā tiks radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Nacionālie ziņojumi un kopējais partnervalstu kopsavilkuma ziņojums par esošo situāciju,  aktualitātēm un vajadzībām saistībā ar jauniešu labklājību.  Šeit pieejams izpētes ziņojums latviešu valodāangļu valodā un citās valodās.
 2. Labās prakses apkopojums par darbu ar jauniešiem labklājības jautājumos no visām partnervalstīm. Šeit pieejami labās prakses piemēri latviešu valodā, angļu valodā un citās valodās.
 3. Instrumentārijs, kurā tiks apkopotas dažādas metodes darbam ar jauniešiem to labklājības veicināšanai.
 4. Izglītojoša spēle - apmācību modulis jaunatnes darbinieku kompetenču attīstīšanai darbam ar jauniešiem par labklājības jautājumiem.
 5. Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem/ skolotājiem, kā strādāt ar jauniešiem par labklājības jautājumiem.
 6. Digitālais risinājums - aplikācija jauniešiem labklājības veicināšanai. 

LIFE'S CARDS

Jaunatnes jomas maza mēroga partnerības projekts “Inspirational Personal Development Game “Life’s Cards””, Nr.2022-3-LV02-KA210-YOU-000102378

Projekts tiek īstenots no 2023.gada marta līdz 2024.gada augustam un tajā tiks radīti vairāki intelektuālie rezultāti:

 1. Tiks apkopoti labās prakses piemēri (case studies) no Latvijas un Kipras;
 2. Tiks izveidota izglītojoša spēle “LIFE'S CARDS”;
 3. Tiks izstrādāti atbalsta materiāli un vadlīnijas spēles aktivitāšu īstenošanai.

Ruralship Empowerment of Education

Pieaugušo izglītības jomas maza mēroga partnerības projekts “Ruralship Empowerment of Education”

Projekts tiek īstenots no 2022.gada novembra līdz 2023.gada novembrim un tajā tiks:

 1. Apkopoti labās prakses piemēri no Spānijas, Portugāles, Latvijas un Horvātijas,  kā lauku teritorijās tiek apvienoti neformālās, formālās un ikdienas mācīšanās veidi.
 2. Tiks izstrādātas divas neformālās izglītības metodes - spēles.

Asociācijas noslēgtie projekti

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Gamification as a Tool for Learning Engagement”, Nr. 2019-2-LV02-KA105-002684

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Games – a bridge to youngsters’ Well-being & Values”, 2020-2-LV02-KA105-003194.  


Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācību jomas projekts “Playing 4 Soft Skills”, Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474.

Vairāk informācija pieejama projekta mājas lapā www.playing4softskills.eu

Pieaugušo izglītības Sadarbības partnerības maza mēroga projekts “INGA - inclusive games in adult education”, Nr. 2021-1-LV01-KA210-ADU-000030235.

Projektā izstrādātie materiāli (angļu val.): Educational GamesManual Games Educational toolsGames Collection

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.