Izglītojošo spēļu un metožu asociācija
Apvienojam izglītojošo spēļu un metožu izstrādātājus un veicinām šo spēļu un metožu izmantošanu